آلبوم عکس‌های قدسیه اشرف و مدارس بهائی:

عکس های این آلبوم مکمل مقاله «نمونه هایی از نقش عبدالبهاء در حرکت ایران به سوی نو سازی» است که در سال ۲۰۱۷ منتشر خواهد شد. آدرس مقاله پس از انتشار اضافه خواهد شد. عکس های مدارس بهائی از نسخه های فارسی و انگلیسی کتاب «مدارس فراموش شده» نوشتۀ دکتر سُلی شاهور می باشد.

با حمایت عبدالبهاء در سال ۱۹۱۱، قدسیه اشرف به‌عنوان اوّلین دانشجویِ دخترِ ایرانی برای ادامۀ تحصیل به آمریکا فرستاده شد. هدف از فرستادنِ قدسیه به آمریکا کسبِ علم توسط وی و بازگشت به کشور برای تعلیم و تربیت زنان ایران بود. هنگامی که خبرِ ورودِ قدسیه به عنوان اوّلین دانشجوی دختر ایرانی به خاک آمریکا به رئیس جمهور وقت، ویلیام هوارد تفت (۱۸۶۱–۱۹۴۳ میلادی)، رسید، وی قدسیه را برای شرکت در جشن بیست و پنجمین سالگرد ازدواجش به کاخ سفید دعوت کرد. این جشنِ با شکوه شب ۱۹ ژوئن ۱۹۱۱، شانزده روز پس از ورود قدسیه به آمریکا برگذار شد و این دختر جوان نه تنها در آن جشن شرکت کرد، بلکه در طول مراسم، رئیس جمهور و همشرش مکالمۀ کوتاهی هم با قدسیه داشتند.

برای دیدن عکس ها در اندازۀ طبیعی روی عکسِ اول از سمت چپ کلیک کنید: 

 

 

 

 

 

 

Advertisements